در مراسم افتتاحیه جشنواره عکس خوشه از پوستر اصلی جشنواره و سه پوستر تخصصی دیگر رونمایی شد!

توجه دوباره به گندم و عظمت استحصال آن از زمین تا سر سفره، فراهم آوردن تصویری نو و بدیع از نگاه هنرمندان عکاس و کشف نبوغ نظر شرکت بازرگانی دولتی ایران بر آن داشت تا جشنواره عکس خوشه را برگزار نماید. امید آن که نگاه دوباره دوربین‌ها همه چشم‌ها را همراه کند و این برکت […]